Privacyverklaring

Privacyverklaring My inner Victorian

Deze privacyverklaring geldt voor de websites www.myinnervictorian.nl en www.aantafelmetcharlesdickens.nl.

Per 25 mei 2018 is het verplicht om als blogger een privacyverklaring op je blog te plaatsen om zo te voldoen aan de Europese Privacywet. Het blog www.myinnervictorian.nl heeft als doel om de persoonsgegevens van lezers te respecteren. In onderstaande verklaring laat ik weten op welke wijze het blog My inner Victorian dit doet.

Contactgegevens

Dit blog is van Josephine. Wil je contact met mij opnemen? Dat kan per mail via myinnervictorian [AT] gmail.com of door een reactie achter te laten onder een artikel op www.myinnervictorian.nl. Wanneer je mij een mailtje stuurt, zal ik je gegevens niet delen met derden.

Verwerking persoonsgegevens

Het blog My inner Victorian ontvangt persoonsgegevens van lezers middels:

Google Analytics

Met het statistiekprogramma Google Analytics kan ik onder andere bekijken hoeveel lezers mijn site bezoeken, waar ze vandaan komen, en welke artikelen ze lezen. Deze informatie gebruik ik om het bezoek- en klikgedrag op My inner Victorian in kaart te brengen. Met deze informatie kan ik mijn website verder optimaliseren. Google Analytics verkrijgt de informatie middels jouw IP-adres. De dienst heeft van mij geen toestemming gekregen om jouw gegevens te delen met derden.

Meer informatie over Google Analytics kun je hier vinden.

Reacties achterlaten onder een artikel

Onder artikelen op www.myinnervictorian.nl bestaat de mogelijkheid een reactie te plaatsen. Bij het achterlaten van een reactie wordt jouw IP-adres zichtbaar voor mij via WordPress. Daarnaast heb je de optie om je naam, website en e-mailadres in te vullen bij het reageren.  Je naam en eventuele website worden zichtbaar voor alle lezers van het artikel en blijven online staan.

Nieuwsbrief

Voor de maandelijkse nieuwsbrief maak ik gebruik van MailChimp. Dit is een gratis nieuwsbrief waarin ik mijn laatste blogs en andere nieuwtjes met een victoriaans thema deel met alle inschrijvenden. Voor het inschrijven van de nieuwsbrief wordt uitdrukkelijke toestemming gevraagd. Ingeschrevenen kunnen zich ten alle tijden zelf afmelden of een verzoek daartoe doen via myinnervictorian [AT] gmail.com.

Voor het inschrijven worden alleen je naam en emailadres gevraagd. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve met verwerker MailChimp voor de juiste uitvoering van de verzending van de nieuwsbrief. Ik heb een verwerkingsovereenkomst met MailChimp gesloten.

Winacties

Bij winacties wordt gebruik gemaakt van een online service voor digitale formulieren (Typeform) of het e-mailadres myinnervictorian [AT] gmail.com. De gevraagde gegevens (naam en e-mailadres) worden alleen gebruikt om een winnaar te selecteren. Winnaars krijgen een bericht waarin hen gevraagd wordt om de prijs te accepteren, en hen wordt gevraagd om hun adres door te geven. Op het blog wordt alleen de naam van de winnaar bekend gemaakt. Na afloop van een winactie worden alle gegevens binnen 1 maand verwijderd.

Opslag persoonsgegevens

Bezoekers onder 16 jaar

www.myinnervictorian.nl heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij daarvoor toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is voor mij echter niet mogelijk om te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als je denkt dat er zonder toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld van iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met mij op via myinnervictorian [AT] gmail.com, dan kan ik de informatie verwijderen.

Bewaartermijn

www.myinnervictorian.nl bewaart uw persoonlijke gegevens voor de duur van maximaal 2 jaar, of in het geval van de nieuwsbrief, tot aanvraag van uitschrijven. Reacties onder artikelen blijven voor de duur van de plaatsing van het artikel online staan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je www.myinnervictorian.nl bezoekt, geef je daarmee toestemming om jouw gegevens te verwerken. Je hebt echter het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door www.myinnervictorian.nl.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar myinnervictorian [AT] gmail.com.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Google Analytics

www.myinnervictorian.nl plaatst cookies van Google. Dat gebeurt om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om je privacy zo veel mogelijk te beschermen heeft www.myinnervictorian.nl een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten en heeft www.myinnervictorian.nl de optie “gegevens delen” uitgeschakeld. Ook is het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers.

Social media knoppen

Op www.myinnervictorian.nl staan social media-buttons. Door deze buttons kan je artikelen delen op een social media-platform.  De meeste social media-kanalen werken met cookies. www.myinnervictorian.nl heeft geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media-kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen en verwijderen via je browserinstellingen. In de help-functie van je browser kun je vinden hoe je dit moet doen.

Hosting

www.myinnervictorian.nl wordt gehost door het Nederlandse bedrijf Iseard Media, wiens servers zich in Groot-Brittannië bevinden.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de privacywet? Op de website Autoriteitpersoonsgegevens kun je hier meer informatie over vinden.

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan hoor ik dat graag via myinnervictorian [AT] gmail.com.


Deze privacyverklaring is gebaseerd op een tekst die het blog SimpelRijkLeven.nl ter beschikking heeft gesteld.